Najnowsze informacje

Dowiedz się, co u nas słychać

poniedziałek, 20 grudzień 2021 21:59

Nieważności umowy kredytu zaciągniętego w walucie obcej...

Nieważności umowy kredytu zaciągniętego w walucie obcej tzw. kredytu frankowego zawartej przez przedsiębiorcę.

W wyroku z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVI GC 1309/20 Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy uznał, że dopuszczalnym pozostaje roszczenie o ustalenie nieważności  umowy kredytu zaciągniętego w walucie obcej tzw. kredytu frankowego, także w przypadku gdy umowa taka została zawarta między przedsiębiorcą a bankiem.