ZESPÓŁ

Zespół kancelarii

mgr Paweł Cyndecki
Prawnik/Specjalista

Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) na kierunku Administracja.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności związanych z dochodzeniem roszczeń osób poszkodowanych wskutek czynów niedozwolonych. W centrum zainteresowań Pana Pawła Cyndeckiego znajdują się również sprawy z zakresu postępowania upadłościowego, w tym upadłości konsumenckich oraz sprawy związane z dochodzeniem roszczeń przez osoby posiadające zadłużenie z tytułu umów kredytowych zaciągniętych w walutach obcych (tzw. kredyty frankowe).

Nadto Pan Paweł Cyndecki pogłębia swoją wiedzę w zakresie prawa rynków finansowych (sprawy tzw. polisolokat, swapy, obligacje).

Prywatnie interesuje się polityką, ekonomią i sportem. 
Posługuje się poza językiem polskim, językiem angielskim.
mgr Paweł Cyndecki
mgr Paweł CyndeckiPrawnik/Specjalistapawel@luczkiewicz.pl