ZESPÓŁ

Zespół kancelarii

adwokat Marek Łuczkiewicz
Właściciel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 1993 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez wiele lat pracował jako kierownik Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, dzięki czemu posiada rozległą, praktyczną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Przygotowywał i opiniował złożone projekty prawne (w tym fuzje, przejęcia, połączenia podmiotów,  oraz emisje obligacji) dla spółek działających m.in. w branży ubezpieczeń, handlu i dystrybucji, stale figurujących w zestawieniach największych przedsiębiorstw  w Polsce. Wieloletni członek Rady Nadzorczej spółki NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna (obecnie Orbico sp. z o.o. ) – wiodącego dystrybutora produktów Procter&Gamble na terenie Polski. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy „Polkap” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie.

Zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw, nie traci z pola widzenia prawa karnego, którym się pasjonuje – z powodzeniem prowadząc obrony w dużych procesach karnych, w szczególności dotyczących przestępczości zorganizowanej.
Obszary zainteresowania: prawo handlowe, cywilne oraz karne, karne skarbowe. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa potwierdzone są rzeszą stałych klientów Kancelarii.

Posługuje się poza językiem polskim językiem angielskim i rosyjskim.
Prywatnie interesuje się sportem w szczególności tenisem ziemnym.
adwokat Marek Łuczkiewicz
adwokat Marek ŁuczkiewiczWłaścicielkancelaria@luczkiewicz.pl