Najnowsze informacje

Dowiedz się, co u nas słychać

Aktualności

Nieważności umowy kredytu zaciągniętego w walucie obcej tzw. kredytu frankowego zawartej przez przedsiębiorcę.

Zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, obejmujących czynności związane z przygotowaniem robót, w postaci określonego procenta wynagrodzenia umownego.

Dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 85/20 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, ...