Najnowsze informacje

Dowiedz się, co u nas słychać

poniedziałek, 20 grudzień 2021 21:53

Przedawnienie roszczeń dochodzonych przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu.

Dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 85/20 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, ...

wskazując, że  roszczenie odszkodowawcze uzupełniające (art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianę Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.), obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Obecnie według art. 118 kc, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Oznacza to zatem, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła dochodzić tych roszczeń za okres 6 lat.