Najnowsze informacje

Dowiedz się, co u nas słychać

poniedziałek, 20 grudzień 2021 21:56

Zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane...

Zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, obejmujących czynności związane z przygotowaniem robót, w postaci określonego procenta wynagrodzenia umownego.

Dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 26/21 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, wskazując, że  dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego  wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Sąd Najwyższy wskazał zatem, że maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej albowiem  wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie postanowień umowy zawartej przez strony.